Dr. Oktay Gökdemir’in Ardından…

Dr. Oktay Gökdemir’in Ardından…

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta iken Kasım 2019’da görevinden uzaklaştırılan Şubemiz üyesi Dr. Oktay Gökdemir’in 15.02.2021’de geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldığını öğrenmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Üzüntümüz, 13 yurttaşımızın bölücü terör örgütü PKK tarafından Gara’da şehit edildiği haberini almamız üzerine, sözcüklerle ifade etmesi zor, derin bir acıya dönüştü. Dr. Oktay Gökdemir hocamız ve 13 yurttaşımız için Tanrı’dan rahmet ve hepimize baş sağlığı diliyor, cana kıymayı kendilerine hak görenleri ayrımsız lanetliyoruz.

Dr. Oktay Gökdemir, yaşamı ve yapıtları ile ülkemizin ve İzmir’in şerefli bir evladı, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin değerli bir hocası, saygın bir tarihçi, nitelikli bir akademisyen, iyi bir öğretmen, duyarlı bir yurttaş ve hepsinden öte, iyi ve içtenlikli bir insandı. Atatürkçüydü.

Dr. Oktay Gökdemir’in yaşamını kaybetmesine yol açan olaylar ve gelişmelerin literatürdeki adı “Mobbing, Psikolojik Taciz”, hukuki karşılığı ise yıldırı ve eziyettir. Mobbing, çalışma yaşamını terörize eden bir cinayet, bir suikast teşebbüsüdür. Dr. Oktay Gökdemir, beyin kanaması geçirmiş olduğu bilinmesine rağmen ve bozuk olan sağlığının üzerine gidilmek suretiyle psikolojik tacize maruz kalmış, işinden, ekmeğinden ve hepsinden önemlisi çok sevdiği öğrencilerinden koparılmıştır. Bu durum, kalp krizini tetikleyecek düzeyde yoğun stres ve üzüntüye neden olmuş, iş ortamında karşılaştığı sistematik yıldırı ve eziyetin yanı sıra, açmış olduğu göreve iade davasının bir yılı aşkın süredir sonuçlandırılamamış olması, yaşadığı zorlukları katlamış ve üzüntüsünü derinleştirmiştir. Yargı sürecinin uzadıkça uzaması, işsiz kalmanın doğal bir sonucu olarak yaşadığı sıkıntıları katlanılmaz bir noktaya taşımış, yorgun yüreği bu koşullara daha fazla dayanamamıştır.

Eğitim İş Sendikası Yükseköğretim Şubesi, Dr. Oktay Gökdemir’in görevine iade davasının açılması ve takibi, soruşturmalarda savunmasının yapılması, eziyet edenlerin Cumhuriyet Savcılığı’nca kovuşturulması aşamalarında hukuki destek vermenin yanı sıra yapmış olduğu basın açıklamasında da yanında yer almış, haksızlıklara onunla birlikte göğüs germiştir. Şubemiz, bundan sonraki süreçte de gerek onun gerekse çocuklarının hak ve hukukunun korunması doğrultusunda çalışmalarını kesintisiz sürdürecek, Dr. Oktay Gökdemir’in haklı mücadelesinin sonuna kadar takipçisi olacaktır.

Eğitim İş İzmir 4 Nolu Yükseköğretim

Şube Yönetim Kurulu

Facebookmail

Bültenimizin 5. sayısı yayınlandı

2020 Yılında Tüm Dünyayı saran Covid-19 salgınında canla Başla Mücadele eden Tüm Sağlık işgörenlerimizi özverili çalışmaları nedeniyle canı gönülden tebrik ediyoruz umarız salgın tez zamanda biter ve eski sağlıklı günlerimize döneriz. 2020 yılı faaliyetlerimizi anlatmaya çalıştığımız bültenimizin 5. sayısını yayınladık tekrar yan yana etkinliklerimizde buluşmaK ümidiyle sağlıkla kalın.

Eğitim İş İzmir 4 Nolu Yükseköğretim Şubesi Yönetim Kurulu

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz.

Yaşasın Eğitim İş

Yaşasın Birleşik Kamu İş,

 

Facebookmail

EGE ÜNİVERSİTESİ STİCKER DAVASINI KAZANDIK

İŞGÖRENLERE EK MADDİ KÜLFET GETİRİLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR.
Ege Üniversitesi Rektörlüğü işgörenleri de kapsayacak şekilde RFID (Elektronik Uzaktan Okuma) Sistemi uygulamasına geçiş yapmıştır. Bu yeni plaka tanıma sistemi sebebiyle işgörenlerin de araçlarına sticker alarak yapıştırmaları gerekmekte ve bu stickerlar ücretli olarak satılmaktadır.
Üniversitelerde güvenliğin sağlanması gerektiği kuşkusuzdur. Fakat bu güvenliğin birim maliyetinin hem de böyle belirsiz ve ucu açık bir uygulamayla bir defaya mahsus olduğu da belirtilmeksizin işgörenlere yükseltilmesi hukuka aykırıdır.
Bu nedenle üyemizi temsilen Eğitim İŞ Sendikası olarak açtığımız davada söz konusu
işlemin iptali istenmiştir. İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından kampüs girişlerinde plaka tanıma sistemi olduğu, kampüse giren araçların plaka sisteminde tanımlı olmasının gerektiği ve bu şekilde kampüs güvenliğinin sağlandığı, yeni getirilecek sistemin çalışanlara sadece maddi külfet getireceği, kampüs güvenliğine ek katkı sağlamayacağı sebepleriyle işlemin hukuka aykırı olduğu tespit edilmiştir.
Ayrıca “davalı idarenin güvenliği sağlamak amacıyla dış paydaşlardan bedel istemesi kabul edilebilir ise de kendi mensuplarına ek maddi külfet getiremeyeceği, zira kendi mensupları açısından mevcut plaka tanıma sisteminde kayıtlı bulunan ve hiç kaydı bulunmayan ilgililerin başvurusunun istenilmesi suretiyle de plaka tanıma sisteminde güncellemelerinin yapılarak giriş çıkışların kontrolünün sağlanabileceği değerlendirilmiş” olup dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Bu karar kamu kurumlarının temel işlev maliyetlerini işgörenlere yüklemelerinin hukuka aykırı olduğu noktasında da bit kanaat oluşturmaktadır. Sticker uygulaması sebebiyle ücret ödeyenler dilekçe yolu ile başvuruda bulunabilirler.
Yaşasın Eğitim İş
Yaşasın Birleşik Kamu İş
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz.
Facebookmail

Eğitim iş izmir 4 nolu Yükseköğretim Şube 2.Olağan Kurulunu gerçekleştirdik.

Şube yönetim kurulumuz Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün aramızdan ayrılışının 82.yılının 1 gün öncesinde toplanıp görev dağılımını yapmıştır.
Şube Başkanı :Haluk DAĞDEVİR
Şube Sekreteri. :Hülya Öz
Şube Mali sekrteri :Harun HEZER
Şube örgütlenme. Sek.:Gülsüm KAYA
Eğitim Sekreteri.:Dr. Öğr.üyesi Çağdaş CENGİZ
Şube Hukuk Sekreteri. : Engin SOFU
Basın Yayın sekreteri. :Nuri AZAPLAR
Emeğimiz, alınterimiz, Cumhuriyetimiz için hep birlikte mücadele edeceğiz.
Yaşasın Eğitim iş
Yaşasın Birleşik Kamu iş
Facebookmail

Şube Genel Kurulumuza Davet

Genel Kurul İlanı

Eğitim İş İzmir 4 No’lu Şube 2.Olağan Genel Kurulu 28  Ekim 2020 Çarşamba günü saat 10..00’da 504 Sokak No:34/A Şirinyer- İzmir adresindeki Şubemizde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı çoğunluk aranmaksızın ;

31 Ekim 2020 Cumartesi Saat: 10.00’de 504 sokak No:34/A Şirinyer-İzmir adresindeki Şubemizde yapılacaktır.

Gündem: Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı

Divanın Oluşması, Açılış konuşması

Yönetim, denetleme, disiplin kurulu raporlarının okunması, aklanması

Yeni seçilecek organlara adayların belirlenmesi, adayların kendilerini tanıtmaları

Seçimlerin yapılması, dilek ve temenniler.

Kapanış

Facebookmail

Eğitim İş 6. Dönem Genel Kurul Süreci

Değerli Üyelerimiz;
Eğitim İş 6. Dönem Genel Kurul Süreci uyarınca aşağıdaki tarihlerde işyerlerinde Temsilcilik Yönetimleri, Şube Delegeleri seçimi yapılacaktır.31 Ekim 2020 tarihinde Şube Yönetim Kurulu,, Şube Denetleme Kurulu, Şube Disiplin Kurulu seçimi ve Genel merkez Üst Kurul delege seçimi yapılacaktır. Tüm üyelerimizin yapılacak seçimlerde seçeceğimiz tüm organlara aday olma hakkı vardır. Demokrasinin gereği yapılan seçimlere katılım sağlamanız , aday olmanız, görev almanız konusunda katkılarınızı bekliyoruz.
Eğitim İş İzmir 4 No’lu Yükseköğretim Şubesi
17 Eylül Perşembe 12,30 Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Kantini (Temsilcilik yönetimi ve Delege Seçimi)
21 Eylül Pazartesi 12,30 DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi Temsilcilik odası (Delege Seçimi)
22 Eylül 20202 Salı 12,30 DEÜ Buca Eğitim Fak. Temsilcilik Odası (Delege Seçimi)
22 Eylül 20202 Salı 12,30 DEÜ Dokuzçeşmeler Yerleşkesi Yabancı Diller Y.o. girişi (Delege Seçimi)
23 Eylül 2020 Çarşamba 12,30 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlük kantini (Temsilcilik yönetimi ve Delege Seçimi)
24 Eylül 2020 Perşembe 12,30 DEÜ Sağlık Yerleşkesi, Deniz Bilimleri Enst. Tıp Fak. Dekanlık girişi (Delege Seçimi)
25 Eylül 2020 Cuma 12,30 DEÜ Rektörlük ve İlçeler Rektörlük Temsilci Odası (Delege Seçimi)

Facebookmail

Avukatımızdan bir Hukuk zaferi daha

Karar 3.
2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca yapılan görevlendirilmesi 6 ay daha uzatılan Müvekkil Sendika Üyesinin görevlendirme işleminin iptali için açmış olduğumuz davada yürütmeyi durdurma talebimiz reddedilmiş ve yapmış olduğumuz itiraz üzerine;
“İhtiyaç duyulan hizmetin geçici olmadığı, sürekli nitelik taşıdığı ve bu konudaki personel ihtiyacının öncelikle talebi bulunanların atanması, ihtiyaç sayısı kadar talep eden bulunmaması halinde ise objektif kriterler çerçevesinde yapılacak işlemler ile giderilmesi gerekirken, atama niteliğini taşıyacak şekilde yeniden görevlendirilmiş olması sebebiyle” Bölge İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.
Faydalı olması dileklerimle,
Av. Ozan KARAKAYA
Eğitim İş Sendikası İzmir Bölge ve Yükseköğretim Avukatı
Facebookmail
1 2 3 21