Eğitim iş izmir 4 nolu Yükseköğretim Şube 2.Olağan Kurulunu gerçekleştirdik.

Şube yönetim kurulumuz Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün aramızdan ayrılışının 82.yılının 1 gün öncesinde toplanıp görev dağılımını yapmıştır.
Şube Başkanı :Haluk DAĞDEVİR
Şube Sekreteri. :Hülya Öz
Şube Mali sekrteri :Harun HEZER
Şube örgütlenme. Sek.:Gülsüm KAYA
Eğitim Sekreteri.:Dr. Öğr.üyesi Çağdaş CENGİZ
Şube Hukuk Sekreteri. : Engin SOFU
Basın Yayın sekreteri. :Nuri AZAPLAR
Emeğimiz, alınterimiz, Cumhuriyetimiz için hep birlikte mücadele edeceğiz.
Yaşasın Eğitim iş
Yaşasın Birleşik Kamu iş
Facebookmail

Şube Genel Kurulumuza Davet

Genel Kurul İlanı

Eğitim İş İzmir 4 No’lu Şube 2.Olağan Genel Kurulu 28  Ekim 2020 Çarşamba günü saat 10..00’da 504 Sokak No:34/A Şirinyer- İzmir adresindeki Şubemizde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı çoğunluk aranmaksızın ;

31 Ekim 2020 Cumartesi Saat: 10.00’de 504 sokak No:34/A Şirinyer-İzmir adresindeki Şubemizde yapılacaktır.

Gündem: Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı

Divanın Oluşması, Açılış konuşması

Yönetim, denetleme, disiplin kurulu raporlarının okunması, aklanması

Yeni seçilecek organlara adayların belirlenmesi, adayların kendilerini tanıtmaları

Seçimlerin yapılması, dilek ve temenniler.

Kapanış

Facebookmail

Eğitim İş 6. Dönem Genel Kurul Süreci

Değerli Üyelerimiz;
Eğitim İş 6. Dönem Genel Kurul Süreci uyarınca aşağıdaki tarihlerde işyerlerinde Temsilcilik Yönetimleri, Şube Delegeleri seçimi yapılacaktır.31 Ekim 2020 tarihinde Şube Yönetim Kurulu,, Şube Denetleme Kurulu, Şube Disiplin Kurulu seçimi ve Genel merkez Üst Kurul delege seçimi yapılacaktır. Tüm üyelerimizin yapılacak seçimlerde seçeceğimiz tüm organlara aday olma hakkı vardır. Demokrasinin gereği yapılan seçimlere katılım sağlamanız , aday olmanız, görev almanız konusunda katkılarınızı bekliyoruz.
Eğitim İş İzmir 4 No’lu Yükseköğretim Şubesi
17 Eylül Perşembe 12,30 Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Kantini (Temsilcilik yönetimi ve Delege Seçimi)
21 Eylül Pazartesi 12,30 DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi Temsilcilik odası (Delege Seçimi)
22 Eylül 20202 Salı 12,30 DEÜ Buca Eğitim Fak. Temsilcilik Odası (Delege Seçimi)
22 Eylül 20202 Salı 12,30 DEÜ Dokuzçeşmeler Yerleşkesi Yabancı Diller Y.o. girişi (Delege Seçimi)
23 Eylül 2020 Çarşamba 12,30 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlük kantini (Temsilcilik yönetimi ve Delege Seçimi)
24 Eylül 2020 Perşembe 12,30 DEÜ Sağlık Yerleşkesi, Deniz Bilimleri Enst. Tıp Fak. Dekanlık girişi (Delege Seçimi)
25 Eylül 2020 Cuma 12,30 DEÜ Rektörlük ve İlçeler Rektörlük Temsilci Odası (Delege Seçimi)

Facebookmail

Avukatımızdan bir Hukuk zaferi daha

Karar 3.
2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca yapılan görevlendirilmesi 6 ay daha uzatılan Müvekkil Sendika Üyesinin görevlendirme işleminin iptali için açmış olduğumuz davada yürütmeyi durdurma talebimiz reddedilmiş ve yapmış olduğumuz itiraz üzerine;
“İhtiyaç duyulan hizmetin geçici olmadığı, sürekli nitelik taşıdığı ve bu konudaki personel ihtiyacının öncelikle talebi bulunanların atanması, ihtiyaç sayısı kadar talep eden bulunmaması halinde ise objektif kriterler çerçevesinde yapılacak işlemler ile giderilmesi gerekirken, atama niteliğini taşıyacak şekilde yeniden görevlendirilmiş olması sebebiyle” Bölge İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.
Faydalı olması dileklerimle,
Av. Ozan KARAKAYA
Eğitim İş Sendikası İzmir Bölge ve Yükseköğretim Avukatı
Facebookmail

Avukatımızdan bir Hukuk zaferi daha

Karar 2.
Üniversitede yapılan görevde yükselme sınavında yazılı sınav sonucunda ilk iki sırada yer almasına karşın, sözlü sınavda kendisine verilen ondalıklı ve düşük puan sebebiyle ilgili kadroya yükselemeyen Müvekkil Eğitim İş Sendikası üyesi adına açtığımız davada;
“75,36 şeklindeki ondalık kesirli puanlamanın hangi kıstaslar dikkate alınarak belirlendiğinin dosya kapsamından anlaşılamadığı, her üye tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılması gerekirken tek bir tutanak hazırlanmak suretiyle tüm komisyon üyeleri tarafından bu tutanağın imzalandığı, bu haliyle adaylara sorulan sorular üzerine sınav komisyonu üyelerinin objektif ve hukuka uygun ölçme ve değerlendirme yapıp yapmadıklarının anlaşılamadığı” belirtilerek bu usullere uyulmaksızın yapılan sözlü sınavda davacının başarısız sayılması suretiyle belirlenen görevde yükselme sınav sonucunda hukuka uyarlık bulunmadığına karar verilmiştir.
Faydalı olması dileklerimle,
Av. Ozan KARAKAYA
Eğitim İş İzmir Bölge ve Yükseköğretim Avukatı
Facebookmail

Avukatımızdan bir Hukuk zaferi daha

Karar 1.
Müvekkil sendika üyesinin enstitü müdürlüğü görevine son verilmiş, tarafımızca açılan davada işlemin hukuka aykırı olduğu tespit edilmiştir.
Akabinde açmış olduğumuz davada, dava süresince mahrum kaldığı ödenek ve diğer gelirlere karşılık olarak 13.724,32 TL’nin ödenmesine karar verilmiştir.
Görevine son verilmesinin yanı sıra basında dönemin rektör vekili tarafından hakkında asılsız ifadeler kullanılması sebebiyle uğradığı manevi zarara istinaden manevi tazminat olarak 5.000 TL’nin Davalı Üniversiteden alınarak Müvekkil Sendika Üyesine ödenmesine karar verilmiştir.
Faydalı olması dileklerimle,
Av. Ozan KARAKAYA
Eğitim İş İzmir Bölge ve Yükseköğretim Avukatı
Facebookmail

Dokuz Eylül Üniversitesi İdari ve teknik personelin normal mesai uygulamasına geçiş talimatı ile ilgili çekincelerimizi Rektörlüğe yazı ile ilettik.

Dokuz Eylül Üniversitesi İdari ve teknik personelin normal mesai uygulamasına geçiş talimatı ile ilgili çekincelerimizi Rektörlüğe yazı ile ilettik. Korona virüs salgını ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz.
Cumhurbaşkanlığı’nın 22 Mart 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan 2020/4 sayılı genelgesi uyarınca covid19 salgının yayılımını en aza indirmek amacıyla başlatılan mücadele kapsamında kamu kurumlarında uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalıma gibi yöntemler uygulamak konusunda üst yöneticiler yetkili kılınmıştır. Rektörlüğünüz bu genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerini uygulamaya başlamıştır. 6 Mayıs 2020 tarihinde herhangi bir yazılı talimat olmadan, normalleşme çalışmaları kapsamında tüm birimlerin 07 Mayıs 2020 tarihinden itibaren işbaşı yapması talimatı verilmiş, ardından tarih değişikliği yapılarak 11 Mayıs 2020 tarihinde tüm birimlerin işbaşı yapması istenmiştir.

Gelinen noktada; 11 Mayıs 2020 tarihi itibariyle sadece İdari personelin işbaşı yaptığı, Akademik personele işbaşı konusunda herhangi bir talimat olmadığı görülmüştür. YÖK ve Rektörlüğünüzün yapmış olduğu duyurularda Akademik takvimin 15 Haziran’da başlayacağı duyurulmasına, Üniversitede tüm etkinliklerin iptal edilmiş olmasına ve Fakültelerde iş yoğunluğu olmamasına rağmen tüm idari personelin kademeli ve koruyucu önlemler alınmadan mesaiye başlatılmasında tehlike görmekteyiz.

Yerleşkelerde yemekhaneler kapalıdır. Ayrıca sağlıklı yemek yeme imkanı nerdeyse bulunmamaktadır. Ulaşım sefer sayıları kısıtlanmış, araçlara biniş kapasiteleri düşürülmüştür. Yerleşkelere ulaşım özel araçlar dışında zordur. Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Fakültesinde Korona test sonuçları Pozitif olan ve Fakültede pek çok kişiyle teması olmasına rağmen Filyasyon çalışması yapılmadığı gelen şikayetlerdendir.

Bu süreçte normalleşme uygulamasının sadece idari ve teknik personeli kapsayacak şekilde uygulanması açıklanmaya muhtaç olmakla birlikte ise devam etmesi istenilen işgörenlerin ulaşım ve öğle yemeği sorunlarının nasıl çözüldüğünün is yerlerinde maske ve dezenfektan sağlanıp sağlanmayacağının ateş ölçümü yapılıp yapılmayacağının açıklanması gerekmektedir. Keza hastalıktan şüphe duyan işgörenlerin de covid19 testlerinin yapılması gerekmektedir bunlar yapılmaksızın olağan çalışma düzenine geçilmesinin işgörenlerin hastalığa yakalanması riskinden ve olası kötü sonuçlarından karar vericilerin sorumluluğunun aranacağının bilinmesini ve bu doğrultuda gereğini arz ederiz.
Eğitim İş İzmir 4 No’klu Yükseköğretim Şubesi

Facebookmail

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ’NDE YER ALAN 53. MADDE DEĞİŞİKLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMEMİZ

Şubemiz avukatı ve Yükseköğretim uzmanı Av. Ozan karakaya’nın YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ’NDE YER ALAN 53. MADDE DEĞİŞİKLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMESİ.

53. MADDE

Facebookmail

Nisan 2020 Kurum İdari Kurulu Toplantisi

“Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyada olduğu gibi bizlerin de gündeminde en öne geçmiştir. Olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bu günlerde yöneticilerin sadece salgin ile mücadeleye yoğunlaşmaları gerektiği düşüncesindeyiz. Bu nedenle salgın öncesinde saptadığımız sorunları Ekim 2020 ayında yapılacak toplantıya ertelemenin ve salgınla mücadeleye odaklanmanın daha önemli ve gerekli olduğu bilinci ile hareket ediyoruz. Bu nedenle yetkili sendika olarak öncelikle salgınla mücadelede her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu belirterek dayanışma, görüş ve bilgi alışverişinde olunmasını talep ediyoruz.

Facebookmail
1 2 3 21