HAK VERİLMEZ ALINIR.

Erk sahiplerinin yetkilerini kısıtlama ve halka hak ve özgürlükler kazandırma anlamında ilk önemli adım sayılan MagnaCarta’dan bu güne verilen mücadelenin özü en güzel ‘’hak verilmez alınır’’ tümcesinde karşılık bulur. Sendikal mücadele tarihi de bu yolda atılan adımların, ödenen bedellerin ve kazanımların tarihidir. Bugün üniversitelerde görev yapmakta olan idari ve teknik işgörenlerin kariyer basamaklarını yasalarla belirlenen haklara uygun olarak tırmanabilmelerini sağlamaları yönünde önemli hukuksal kazanımların mutluluğunu ve gururunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şöyle ki; kalıcı şekilde boşalan memurluk, şeflik, müdürlük ve teknik kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılması yasa gereği olmakla birlikte birçok üniversitede bu yasal zorunluluk yerine getirilmez. Bu boş kadrolarda çoğu zaman vekalet müessesi istismar edilerek atama ya da görevlendirme yetkilisine bir nedenle yakın olan kişiler görevlendirilir. Bu durumun bu kadar yaygın uygulanmasının kökeninde görevlendirilenlerin vekalet ücreti adı altında yapılan ödemelerden yararlanmaları gibi maddi boyutu bulunmakta iken görevlendirenler bakımından dilediğinde görevden alabilme yetkisinin olması yanı sıra dilediğini itirazla karşılaşmaksızın yaptırabilmek bulunmaktadır. Ancak, Ege Üniversitesi’nde görev yapan ve Şubemiz ile dayanışma içinde olan üyemiz Haydar Demoğlu bu duruma son vermek noktasında önemli bir kazanım elde etmiştir.Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Sekreteri olarak görev yapmakta iken ailevi ve sağlık nedenleri ile Bornova Merkez yerleşkeye sekreter ya da alt görev olmak üzere şube müdürü olarak atanması yönündeki taleplerinin kabul edilmemesi üzerine açtığı davada Danıştay kalıcı şekilde boşalan kadrolar için makul bir sürede(ki bu makul olma durumu sınava hazırlık için gereken süredir.) sınav açılması gereğini hükme bağlamıştır. Bu hükme rağmen Ege Üniversitesi Rektörlüğü 9 şube müdürlüğü kadrosu boş olmasına rağmen 4 şube müdürlüğü kadrosu için sınav açmıştır. Bu nedenle ‘’İdari Yargı Kararlarını Uygulamama’’ suçu işlemiştir. Bu süreçte gerek sendikamız gerekse Haydar Demoğlu Ege Üniversitesi Rektörlüğünü görevde yükselme sınavını bertaraf etme kastı ile ve bir kamu görevlisinin yararına, diğer kamu görevlilerinin zararına danışıklı işlem yapmaması aksi halde o işlemler hakkında da yasal yollara başvurulacağı yönünde uyarmıştır. Ancak, bu yönde çeşitli medya organlarında haberler çıkması üzerine yaptığımız bilgi edinme başvurularımıza yanıt vermekten kaçınılmıştır. Bu durumda Ege Üniversitesi Rektörlüğü üst yönetimi ve soruşturmada suça karıştıkları belirlenecek kamu görevlileri haklarında yargı kararlarını uygulamamak ve kanuna karşı hileli işlem yapmak suçlamaları ile suç duyurusunda bulunmak hakkı doğmuş olup, bu hak bugün itibarı ile kullanılmış ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/125422 sayılı esasına kayıtlı olarak soruşturma başlatılmıştır.

Buradan bilinmesini isteriz ki; Haydar Demoğluile birlikte yürütülen bu kolektif çalışmada dileğimiz tüm kamu görevlilerinin kariyerlerinin ve liyakatlerinin bir gereği olarak açılması gereken sınavlarda dürüstçe yarışabilmeleri ve hak ettikleri kadrolara yasal yollardan erişebilmeleridir. Sendikamızın da Haydar Demoğlu’nun da düşüncesi istisnalardan ve kayırmalardan yararlanmak değil aksine herkesin bu hakka sahip olmasıdır. Bu hak artık Danıştay tarafından da onanmış yargı kararları ile mevcuttur ve hak verilmez alınır sözünün bir somut örneğidir. Ülkemizin her yerinde yükseköğretim işgörenleri bu kararı dayanak göstererek kalıcı şekilde boşalmış görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar için derhal sınav açılmasını isteyebilirler ve gereğinin yapılamaması halinde yargıya başvurabilirler. Sendikamız bu yönde girişimde bulunmak isteyen tüm yükseköğretim işgörenlerine hukuki yardımda bulunmayı bir ödev olarak kabul etmekte ve desteklemektedir. Yine yükseköğretim işgörenlerinin yukarıda değindiğimiz üzere hülle yolu ile yapılan atamalara karşı da hukuk mücadelelerinde yalnız olmadığını, hak arayışlarında Eğitim İş’in yanlarında olduğunu bilmelerini isteriz.

Facebookmail