Bültenimizin 5. sayısı yayınlandı

2020 Yılında Tüm Dünyayı saran Covid-19 salgınında canla Başla Mücadele eden Tüm Sağlık işgörenlerimizi özverili çalışmaları nedeniyle canı gönülden tebrik ediyoruz umarız salgın tez zamanda biter ve eski sağlıklı günlerimize döneriz. 2020 yılı faaliyetlerimizi anlatmaya çalıştığımız bültenimizin 5. sayısını yayınladık tekrar yan yana etkinliklerimizde buluşmaK ümidiyle sağlıkla kalın.

Eğitim İş İzmir 4 Nolu Yükseköğretim Şubesi Yönetim Kurulu

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz.

Yaşasın Eğitim İş

Yaşasın Birleşik Kamu İş,

 

Facebookmail

EGE ÜNİVERSİTESİ STİCKER DAVASINI KAZANDIK

İŞGÖRENLERE EK MADDİ KÜLFET GETİRİLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR.
Ege Üniversitesi Rektörlüğü işgörenleri de kapsayacak şekilde RFID (Elektronik Uzaktan Okuma) Sistemi uygulamasına geçiş yapmıştır. Bu yeni plaka tanıma sistemi sebebiyle işgörenlerin de araçlarına sticker alarak yapıştırmaları gerekmekte ve bu stickerlar ücretli olarak satılmaktadır.
Üniversitelerde güvenliğin sağlanması gerektiği kuşkusuzdur. Fakat bu güvenliğin birim maliyetinin hem de böyle belirsiz ve ucu açık bir uygulamayla bir defaya mahsus olduğu da belirtilmeksizin işgörenlere yükseltilmesi hukuka aykırıdır.
Bu nedenle üyemizi temsilen Eğitim İŞ Sendikası olarak açtığımız davada söz konusu
işlemin iptali istenmiştir. İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından kampüs girişlerinde plaka tanıma sistemi olduğu, kampüse giren araçların plaka sisteminde tanımlı olmasının gerektiği ve bu şekilde kampüs güvenliğinin sağlandığı, yeni getirilecek sistemin çalışanlara sadece maddi külfet getireceği, kampüs güvenliğine ek katkı sağlamayacağı sebepleriyle işlemin hukuka aykırı olduğu tespit edilmiştir.
Ayrıca “davalı idarenin güvenliği sağlamak amacıyla dış paydaşlardan bedel istemesi kabul edilebilir ise de kendi mensuplarına ek maddi külfet getiremeyeceği, zira kendi mensupları açısından mevcut plaka tanıma sisteminde kayıtlı bulunan ve hiç kaydı bulunmayan ilgililerin başvurusunun istenilmesi suretiyle de plaka tanıma sisteminde güncellemelerinin yapılarak giriş çıkışların kontrolünün sağlanabileceği değerlendirilmiş” olup dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Bu karar kamu kurumlarının temel işlev maliyetlerini işgörenlere yüklemelerinin hukuka aykırı olduğu noktasında da bit kanaat oluşturmaktadır. Sticker uygulaması sebebiyle ücret ödeyenler dilekçe yolu ile başvuruda bulunabilirler.
Yaşasın Eğitim İş
Yaşasın Birleşik Kamu İş
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz.
Facebookmail

Dokuz Eylül Üniversitesi İdari ve teknik personelin normal mesai uygulamasına geçiş talimatı ile ilgili çekincelerimizi Rektörlüğe yazı ile ilettik.

Dokuz Eylül Üniversitesi İdari ve teknik personelin normal mesai uygulamasına geçiş talimatı ile ilgili çekincelerimizi Rektörlüğe yazı ile ilettik. Korona virüs salgını ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz.
Cumhurbaşkanlığı’nın 22 Mart 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan 2020/4 sayılı genelgesi uyarınca covid19 salgının yayılımını en aza indirmek amacıyla başlatılan mücadele kapsamında kamu kurumlarında uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalıma gibi yöntemler uygulamak konusunda üst yöneticiler yetkili kılınmıştır. Rektörlüğünüz bu genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerini uygulamaya başlamıştır. 6 Mayıs 2020 tarihinde herhangi bir yazılı talimat olmadan, normalleşme çalışmaları kapsamında tüm birimlerin 07 Mayıs 2020 tarihinden itibaren işbaşı yapması talimatı verilmiş, ardından tarih değişikliği yapılarak 11 Mayıs 2020 tarihinde tüm birimlerin işbaşı yapması istenmiştir.

Gelinen noktada; 11 Mayıs 2020 tarihi itibariyle sadece İdari personelin işbaşı yaptığı, Akademik personele işbaşı konusunda herhangi bir talimat olmadığı görülmüştür. YÖK ve Rektörlüğünüzün yapmış olduğu duyurularda Akademik takvimin 15 Haziran’da başlayacağı duyurulmasına, Üniversitede tüm etkinliklerin iptal edilmiş olmasına ve Fakültelerde iş yoğunluğu olmamasına rağmen tüm idari personelin kademeli ve koruyucu önlemler alınmadan mesaiye başlatılmasında tehlike görmekteyiz.

Yerleşkelerde yemekhaneler kapalıdır. Ayrıca sağlıklı yemek yeme imkanı nerdeyse bulunmamaktadır. Ulaşım sefer sayıları kısıtlanmış, araçlara biniş kapasiteleri düşürülmüştür. Yerleşkelere ulaşım özel araçlar dışında zordur. Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Fakültesinde Korona test sonuçları Pozitif olan ve Fakültede pek çok kişiyle teması olmasına rağmen Filyasyon çalışması yapılmadığı gelen şikayetlerdendir.

Bu süreçte normalleşme uygulamasının sadece idari ve teknik personeli kapsayacak şekilde uygulanması açıklanmaya muhtaç olmakla birlikte ise devam etmesi istenilen işgörenlerin ulaşım ve öğle yemeği sorunlarının nasıl çözüldüğünün is yerlerinde maske ve dezenfektan sağlanıp sağlanmayacağının ateş ölçümü yapılıp yapılmayacağının açıklanması gerekmektedir. Keza hastalıktan şüphe duyan işgörenlerin de covid19 testlerinin yapılması gerekmektedir bunlar yapılmaksızın olağan çalışma düzenine geçilmesinin işgörenlerin hastalığa yakalanması riskinden ve olası kötü sonuçlarından karar vericilerin sorumluluğunun aranacağının bilinmesini ve bu doğrultuda gereğini arz ederiz.
Eğitim İş İzmir 4 No’klu Yükseköğretim Şubesi

Facebookmail

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ’NDE YER ALAN 53. MADDE DEĞİŞİKLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMEMİZ

Şubemiz avukatı ve Yükseköğretim uzmanı Av. Ozan karakaya’nın YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ’NDE YER ALAN 53. MADDE DEĞİŞİKLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMESİ.

53. MADDE

Facebookmail

Nisan 2020 Kurum İdari Kurulu Toplantisi

“Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyada olduğu gibi bizlerin de gündeminde en öne geçmiştir. Olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bu günlerde yöneticilerin sadece salgin ile mücadeleye yoğunlaşmaları gerektiği düşüncesindeyiz. Bu nedenle salgın öncesinde saptadığımız sorunları Ekim 2020 ayında yapılacak toplantıya ertelemenin ve salgınla mücadeleye odaklanmanın daha önemli ve gerekli olduğu bilinci ile hareket ediyoruz. Bu nedenle yetkili sendika olarak öncelikle salgınla mücadelede her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu belirterek dayanışma, görüş ve bilgi alışverişinde olunmasını talep ediyoruz.

Facebookmail

BASINA VE KAMUOYUNA

 

BASINA VE KAMUOYUNA
COVID-19 virüs salgını ülkemizde de etkilerini göstermeye başlamıştır. Ölümcül etkileri olan ve hızlı bir şekilde yayılmakta olan bu salgından korunmanın en önemli aracı bir şekilde virüse yakalanmamak ve virüsten yalıtılmış ortamlarda bulunmaktır. Bu gereği sağlamak üzere ülkemizdeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edilmiş, yükseköğretime 3 hafta ara verilmiş, tüm bilimsel toplantı ve etkinlikler iptal edilmiştir. Yetki , sorumluluk ve örgütlenme alanımız içerisinde yükseköğretim kurumları ve Kredi ve Yurtlar Kurumu bulunmakta bu kurumlarda nerede ise hiç öğrenci kalmamış durumdadır. Bunun doğal sonucu olarak akademik ve idari işgörenlerin iş yükü azalmıştır. Bununla birlikte işgörenlerin işe geliş dönüşleri sırasında toplu taşıma araçlarını kullanıyor olmaları, salgından korunmayı zorlaştırmakta, bulaşma riskini artırmaktadır.

Eğitim İş Genel Merkeri tarafından; 16 Mart 2020 tarih ve 264 sayılı dilekçe ile; açıklamaya çalıştığımız nedenlerle yükseköğretim işgörenlerinin salgından korunmalarını sağlamak amacı ile öğretime verilen ara süresince idari ve akademik işgörenlerin de idari izinli sayılmaları talep edilmiştir. Henüz bu talebe cevap gelmemiştir.
Korona virüs salgını nedeniyle Alanya Alaaddin Keykubat üniversitesinin 17 Mart 2020 tarihinde aldığı nöbetçi memur ve akademik personel belirleyerek İdari tatil kararını destekliyor, benzerini Yükseköğretim kurulu ve Tüm Üniversitelerin acilen almalarını istiyoruz.
Eğitim İş İzmir 4 No’lu Yükseköğretim Şubesi

Facebookmail
1 2 3 11