İkili Öğretim uygulamalarında Fakültelerdeki farklı uygulamaların düzenlenmesi için DEÜ Rektörlüğe başvuru yaptık.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE

İşyeri ziyaretlerimizde ikili öğretim uygulamalarında gerek yasaya aykırılık gerekse birimler arasında farklı uygulamalar olduğu yönünde yakınmaların öne çıkması üzerine Rektörlüğünüzün bilgilendirilmesinde yarar görülmüştür.
İkili öğretim yapılmakta olan birimlerde görev yapan öğretim elemanları, özellikle sınavlara ilişkin görevlendirmelerin sınav öncesinde hazırlanan çizelgede adlarının yazılması ve bu çizelgenin e-posta hesaplarına iletilmesi şeklinde gerçekleştirildiğini yanı sıra fazla çalışma niteliğindeki bu görevlendirmelere ilişkin herhangi bir ücret ödenmemekte olduğunu dile getirmektedirler. 3843 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun 9, 10, 11 ve 12. maddeleri yakınılan konulara ilişkin düzenlemeleri açıkça belirtmiştir. Buna göre öğretim elemanlarının bölüm kurullarının görüşü doğrultusunda ilgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenmeleri yanı sıra ek ders/fazla çalışma niteliğindeki görevlendirmelerin ücretlerinin ödenmesi yasal bir zorunluluk olarak değerlendirilmektedir.
Yasaya aykırılık ve birimler arası uygulama farklılıkları şeklindeki yakınma konularına ilişkin önlemlerin alınması dileğimizi gereği için bilgilerinize arz ederiz.

Haşim Karaman
Eğitim İş İzmir 4 No’lu
(Yükseköğretim) Şube Başkanı

Facebookmail

Yeni Şubelerle Daha Da Büyüyoruz

Eğitim-İş, en sade üyemizden başkanlarımıza kadar bütün arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sonucunda, eğitim çalışanlarının takdirini kazanarak zor koşullara karşın üye sayısını hızla artırmaya devam etmektedir.

Yeni üyelerimizin katılımıyla şube sayımız da hızla artıyor. İzmir 4 No’lu Üniversiteler Şubemiz (Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü), emek mücadelesinde sendikamıza yeni bir heyecan ve güç kazandırmıştır.

Ülkemizdeki yurtseverlere, aydınlara, sınıf mücadelesi veren emekçilere ve kurumlara karşı baskı ve sindirme politikalarının had safhaya ulaştığı bir dönemde, yılmadan mücadele eden, sendikacılık derdi olan tüm örgütümüzü, en içten duygularla kutluyoruz.

Eğitim-İş olarak, yeni şubelerimizden de aldığımız güçle, daha önce olduğu gibi, bundan sonra da hem Cumhuriyet Devriminin kazanımlarını sahiplenmeye ve yüceltmeye; hem de sınıfsal haklarımızı geliştirerek, kazanımlarımızı her türlü sömürüye ve saldırıya karşı savunmaya devam edeceğiz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Facebookmail