GERİCİLİĞE GEÇİT VERMEYECEĞİZ

GERİCİLİĞE GEÇİT VERMEYECEĞİZ.
17 Haziran Cuma günü yapılan Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nin 2015-2016 mezuniyet töreninde Üniversite’nin dans topluluğu bir dans gösterisi sergilemiştir.Bu topluluk Üniversitemizin öğrencilerinden oluşmaktadır.
Cumhuriyet devrimlerine karşıtlığın zirve yaptığı, okul öncesinden yükseköğretime eğitimde gerici, piyasacı anlayışın yapısallaştırıldığı bir dönemden geçmekteyiz. Bu dönem içinde sanata dolayısı ile müziğe, şiire, dansa dair saldırılar Buca Eğitim Fakültesi mezuniyet töreninde gerçekleştirilen dans ile sınırlı değildir.
Kadınları toplumdan soyutlamaya çalışan zihniyet, dansçıların giydiği kıyafetleri müstehcen bulmuş, Ramazan gününde hatta Cuma gününde erotik hareketler yaptılar diyerek YÖK’e şikayet etmiştir. YÖK acilen toplanarak skandal bir karara imza atmış, Eğitim Fakültesi Dekan’ının vekalet görevini iptal etmiştir.
Halk oyunları gösterilerini HALT OYUNLARI diye tanımlayan, kızlı erkekli gösterilere şiddetle karşı olan hatta kız ve erkeklerin bir arada eğitim görmelerini istemeyen bakış açısının kostümleri bahane ederek içindeki irini kusması yeni değildir. Bu anlayışın sapkınlığı son dönemde çokça olayla ortaya çıkmıştır. Eğitim İş olarak biz büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’’ sözünden hareketle sanatı ve sanatçıyı korumaya, desteklemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Bununla birlikte isterdik ki; bu olay nedeni ile dekanlık vekaleti alınan ve yaygın kanı ile mağdur edilen Prof.Dr.Süleyman Başlar da böyle düşünebilse idi. Prof. Başlar basında yer alan ifadesine göre kendisini görevden alan anlayışla öylesine bir aynılık içindendir ki, daha büyük bir olaya neden olmayacak olsa gösteriyi durdurmak isteğindedir. İşte bu yaşananları doğru anlamlandırmak noktasında bir veridir. Prof.Başlar aslında dans gösterisi bahane edilerek ama bir anlamda bir taşla da iki kuş vurularak aslında son dönemlerde yasal metinlere geçirilmeye çalışılan iktidardan ayrı düşenler, düşünenler kategorisinden olduğu için görevden alınmıştır.Şimdi dans gösterisi bahane edilerek hem Cumhuriyet kazanımlarına saldırılacak hem de yolu ayrı düşenlere ceza kesilecektir.
Dekan Başlar, YÖK’ün kendisini görevden aldığını sadece seçimlerde kendisine oy verdiğini düşündüğü öğretim üyelerine mail atarak “Mezuniyet töreninde, üniversite dans topluluğunun “Hint Dansı” gösterisi yapacağının planlandığı ancak son anda programa alınan “ilave dans”ın bilgisi dışında gerçekleştiğini” ifade ederek paylaşmıştır.
Burada yapılmak istenen toplumu baskı altına almak, Laik Cumhuriyete karşı olmaktan başka bir şey değildir.Okulumuzun öğrencilerinin yaptığı dans gösterisini müstehcen bulmak, erotik bulmak hastalıklı bir zihniyettir. Hele hele Çağdaş, laik, demokrat, aydın, bilim yuvası olması gereken Üniversitelerde bu bakış açısı kabul edilir bir durum değildir.
Eğitim-İş, Mustafa Kemal Atatürk’e, her zaman ve her koşulda demokrasiye, çağdaşlığa, laik ve üniter yapıya, ulusal birlik ve beraberliğimize, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine ve ülkesine sahip çıkacaktır. Hep söylediğimiz gibi, bu ilke ve anlayış Eğitim-İş’in varoluş nedenidir.
Eğitim İş İzmir Yükseköğretim Şubesi olarak Öğrencilerimizi, kadınlarımızı ve sanatı cinsellik nesnesi olarak gören Yök’ün bu anlayışını şiddetle kınıyoruz.Ayrıca Sayın Süleyman Başlar’ı da gösteriyi uygun bulmadığı düşüncesi ve beyanları nedeni ile protesto ediyoruz.
Eğitim İş İzmir 4 No’lu Şube

Facebookmail

DEÜ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN DİKKATİNE!

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İŞGÖRENLERİN DİKKATİNE!!!

Yakın bir süre önce Dokuz Eylül Üniversitesi’nde koruma ve güvenlik görevlileri ne ROTASYON gereği denilerek gerçekleştirilen yer değişikliklerinin ve koruma ve güvenlik görevlilerinin memur, veri hazırlama kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni gibi kadrolara geçişlerin yoğun şekilde yakınmalara neden olduğunu gözlemlemekteyiz.

Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da yakınmaların özünü; eşit ve adil davranılmadığı, herhangi bir kurala uyulmadığı; keyfi davranıldığı oluşturmaktadır.

Bir hukuk devleti olduğumuz dolayısı ile idarenin hukuka uygun hareket etmesi gereğinden hareketle Sendikamız boşluk bulunan bu konuda bir yapısal düzenleme yapılması gerektiğini ve bu konuda oluşturulacak düzenlemenin en ideal şeklinin yine siz koruma ve güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın öneri ve düşünleri doğrultusunda oluşturulabileceğini değerlendirmektedir.

Eğitim İş olarak öncelikle koruma ve güvenlik görevlisi arkadaşlarımızdan olmak üzere koruma ve güvenlik görevlilerinin kurum içi çalışma koşullarına, görev sürelerine, görev yeri değişikliklerine, kadrolarının genel idare hizmetleri sınıfındaki bir başka unvana aktarılmasında nelerin gözetilmesi gerektiğine ilişkin öneri ve isteklerinizi 27 Haziran 2016 gününe değin iletisim@egitimisizmir4.org.tr adresine iletmelerini bekliyoruz. Sizlerden gelen düşünce ve öneriler Şubemiz avukatları ve hukukçu üyelerimizden oluşan bir kurulda yönergeye dönüştürülecek ve yine sizlerin katılımı ile gerçekleştirilecek bir toplantıda son haline kavuşturulacaktır.

Hep birlikte oluşturacağımız yönergenin Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ilgili kurullardan geçerek uygulamaya konulması ve uygulamaların takipçisi olacağız

Çağrımız sendikalı, sendikasız, farklı sendika üyesi ayrımı yapılmaksızın tüm işgörenleredir. Eğitim İş hukukun üstünlüğünü savunan bir sendika olarak eşit, adil ve nesnel bir yönetim için mücadele eder.

Eğitim İş İzmir 4 No’lu Şube Yönetim Kurulu

 

Facebookmail