Söyleşi

İmzalanışının 93. yıldönümünde Lozan Anlaşmasını Yeniden Anlamak başlıklı söyleşimize tüm dostlar çağrılıdır.

Konuşmacılar:

Yrd. Doç. Dr. Türkan Başyiğit – Yrd.Doç.Dr.Münevver Aktaş

 

Tarih:28.07.2016 Perşembe saat:18.00

Yer: Eğitim İş izmir 4 No’lu Şube(504 sokak No:34/A Şirinyer -İZMİR

Facebookmail

DARBE GİRİŞİMİNİ KINIYORUZ

DARBE GİRİŞİMİNİ KINIYORUZ

Ülkemiz dün bir darbe girişimine sahne olmuş, demokrasi askıya alınmaya çalışılmış, çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetmiş, ulusumuzun iradesini temsil eden TBMM bombalanmıştır.

Eğitim-İş olarak bizler Atatürk Cumhuriyeti’nin tam bağımsızlıktan, tam demokrasiden ve özgürlükten yana eğitim emekçileri olarak akıldan ve izandan uzak olayları ve darbe girişimini şiddetle kınıyoruz.

Hangi gerekçe ile kökü nerede ve amacı ne olursa olsun anti demokratik ve cuntacı anlayışların karşısında olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Türkiye Cumhuriyeti, milli egemenlik temelinde kurulmuştur. Milletin iradesi yok sayılarak milli egemenliğe ve demokrasiye hukuk dışı müdahalede bulunulması kabul edilemez. Geçmişte ülkemizde gerçekleştirilen darbeler ulusumuza büyük acılar yaşatmış, demokrasi ve hukuk devleti anlayışı büyük yaralar almıştır.

Bu nedenle, tarihimizin en ırkçı, gerici, bölücü neo Osmanlıcı hükümetiyle, iş kolumuzdaki eğitim emekçilerinin hakkını, hukukunu ve ekmeğini korurken neredeyse her gün karşı karşıya gelmemiz dahi bir darbe girişimini hoş karşılamamızı sağlayamaz.

Aslında kendisi de bir darbenin ürünü olan faşizan hükümete buradan bir kez daha sesleniyoruz. Ülkeye demokrasi gelecekse, darbeler engellenecekse bu, dini değerleri istismar edip gece yarılarından sabaha kadar defalarca okunan selalarla olmayacaktır. Demokrasinin, yegane teminatı; hukukun,demokrasinin egemen olduğu, halkımızın,emekçilerin insanca yaşam koşullarına ulaştıkları, özgür, laik ve uygar bir toplum olmayı başarmaktır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “en büyük devrimim” dediği laik Türkiye Cumhuriyeti’ne içten ve dıştan yönelebilecek tehditlere karşı, bugün her zamankinden daha dikkatli ve uyanık olmak zorundayız. İçten ve dıştan gelen gerici, bölücü ve yıkıcı tehlikelere karşı Ulusumuz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde olmalıdır.

Eğitim-İş, tam bağımsızlık ve ulus egemenliğine dayanan; laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni, üniter devlet yapısı içinde korumaya ve sonsuza kadar yaşatmaya kararlıdır.

EĞİTİM İŞ MERKEZ YÖNETİM KURULU

Facebookmail

Rektör Adaylarını Belirleme Seçimi

KAMUOYUNA DUYURUMUZDUR!

Bilindiği üzere bu ay içerisinde 37 üniversitemizde rektör adayı belirleme seçimi yapılacaktır. Eğitim-İş İzmir 4 No’lu Şube (Yükseköğretim Şubesi) olarak, 12 Temmuz Salı günü Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri’nde yapılacak seçimleri yakından takip etmekteyiz.

Sendikamızın tek üniversite şubesi olma sorumluluğu gereği; üniversitelerimizde laik, çağdaş ve ilerici yüksek öğretimi ve akademik özerkliği koşulsuz savunan, akıl ve bilimin mirasını özümseyen mezunlar yetiştirmeyi temel ilke edinen mücadele hattımızı kararlılıkla korumaktayız.

Eğitim-İş olarak; üniversitelerimizde gerçek anlamda katılımcı bir yönetimin işlevsel ve akademik özerkliğin var olabilmesi için öncelikle rektörlerin atama ile değil, tüm üniversite iş görenlerinin katıldığı demokratik bir seçim sonucunda en yüksek oyu alma şartıyla göreve gelmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Bununla beraber rektörlerin görev yetkilerinin şeffaflık ve hesap verilebilirlik çerçevesinde yeniden düzenlemesi gerektiğine inanıyoruz.

Dokuz Eylül ve Ege Üniversitelerimizde aday olan, Cumhuriyet ve kazanımlarından yana olan tüm öğretim üyelerine eşit mesafede duruşumuzu koruyarak, kendilerine yüksek öğretim ile ilgili görüşlerimizi ve kim atanırsa atansın sendikal mücadele ilkelerimizi ve bunları korumakta kararlı olduğumuzu ifade etmiş bulunmaktayız.

Son olarak Üniversitelerimizdeki seçime katılacak değerli öğretim üyelerimize seslenmek isteriz. Açıktır ve ne yazık ki, bu seçim modelinde üniversitemizde hangi rektörün atanması konusunda demokratik bir iradeniz mevcut değildir. Ancak hangi adayın atanma şansını elde edebileceği noktasında demokratik iradenizi ortaya koyma olanağınız söz konusudur. Bu bağlamda seçime katılmanızı ve YÖK ile Cumhurbaşkanı Makamının önüne gelecek çağdaş, laik ve ilerici altı rektör adayının seçilmesini sağlamınızı temenni etmekteyiz.

Eğitim İş İzmir 4 No’lu Şube Yönetim Kurulu

Facebookmail