DE-HGS ÜCRETLERİ İPTAL EDİLSİN

DE-HGS ÜCRETLERİ İPTAL EDİLSİN

DE-HGS etiketi olmayan Öğrencilere ait araçların Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesine Öğrenci kartı ile girmelerine Rektörlük tarafından izin verilmiyor.Araçların Güvenlik gerekçesi bahane edilerek dönemlik 150 liraya DE-HGS etiketi almaları isteniyor.
Öğrenciler Müşteri olmadığı gibi, Üniversiteler de ticarethane değildir.Ülkemizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda Çağdaş Laik Bilimsel Eğitim, sosyal devlet gereği de herkese parasız sağlık parasız eğitim hakkı verilmesini savunan Eğitim İş her zaman Cumhuriyetimizin temel ilkelerine, anayasa ve hukuka aykırı uygulamalara karşı mücadelesini sürdürecektir.
Bu anlamda; Öğrenci araçlarından Yerleşkeye giriş ücreti alınması uygulamasından vazgeçilmesini, şu ana kadar alınmış ücret varsa iade edilmesini talep ettik.Yazımıza cevap verilmedi.Rektör Yardımcıları ile görüştük.Konuyu gündeme getirdik.Geri adım atmayacaklarını Öğrencilerden HGS ücreti almaya devam edeceklerini söyledi.

Bizler de Şube avukatımız Ozan Karakaya ile birlikte Öğrencilerimize destek verdik.DE-HGS ücretinin iptali ve Yürütmenin Durdurulması için dava açılmasına yardımcı olduk.

Üniversitenin en büyük Bileşeni olan Öğrencilerimizin yanındayız.Bu karar iptal edilene kadar mücadele edeceğiz.

Eğitim İş izmir 4 No’lu Şube

Facebookmail

DE-HGS ÜCRETLERİ İPTAL EDİLSİN

DE-HGS ÜCRETLERİ İPTAL EDİLSİN

DE-HGS etiketi olmayan Öğrencilere ait araçların Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesine Öğrenci kartı ile girmelerine Rektörlük tarafından izin verilmiyor.Araçların Güvenlik gerekçesi bahane edilerek dönemlik 150 liraya DE-HGS etiketi almaları isteniyor.
Öğrenciler Müşteri olmadığı gibi, Üniversiteler de ticarethane değildir.Ülkemizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda Çağdaş Laik Bilimsel Eğitim, sosyal devlet gereği de herkese parasız sağlık parasız eğitim hakkı verilmesini savunan Eğitim İş her zaman Cumhuriyetimizin temel ilkelerine, anayasa ve hukuka aykırı uygulamalara karşı mücadelesini sürdürecektir.
Bu anlamda; Öğrenci araçlarından Yerleşkeye giriş ücreti alınması uygulamasından vazgeçilmesini, şu ana kadar alınmış ücret varsa iade edilmesini talep ettik.Yazımıza cevap verilmedi.Rektör Yardımcıları ile görüştük.Konuyu gündeme getirdik.Geri adım atmayacaklarını Öğrencilerden HGS ücreti almaya devam edeceklerini söyledi.

Bizler de Şube avukatımız Ozan Karakaya ile birlikte Öğrencilerimize destek verdik.DE-HGS ücretinin iptali ve Yürütmenin Durdurulması için dava açılmasına yardımcı olduk.

Üniversitenin en büyük Bileşeni olan Öğrencilerimizin yanındayız.Bu karar iptal edilene kadar mücadele edeceğiz.

Eğitim İş izmir 4 No’lu Şube

Facebookmail

EĞİTİM İŞ ÜNİVERSİTE KOMİSYONU

ÜNİVERSİTE KOMİSYONUMUZ ÇALIŞMALARINA DEVAM ETTİ

Üniversite Komisyonumuz Genel Örgütlenme Sekreterimiz Ahmet GÜNGÖR’ün başkanlığında, İzmir 4 Nolu Üniversite Şubesi Başkanımız Haşim KARAMAN,Antalya Şube Başkanımız Fatin ILTAR ve Yönetim Kurulu üyeleri,Prof.Dr. Kubilay ÖNAL(Akdeniz Üniversitesi),Prof Dr. Mehmet ÜNLÜ (Balıkesir Üniversitesi),Prof.Dr.Oktay KESKİN (Harran Üniversitesi),Yrd. Doç.Dr. Türkan BAŞYİĞİT(Dokuz Eylül Üniversitesi) katılımlarıyla çalışmalarına devam etti.Üniversite Komisyonumuz Antalya Şubemizin organizasyonunda 16-17 Aralık 2016 tarihlerinde yapıldı.

16 Aralık Cumartesi günü üniversite üyeleri katılımı ile toplantı yapıldı.Toplantıya Akdeniz Üniversitesi üyelerinin yanında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi üyeleri katıldılar.Toplantıda Akademik Kadro,mobbing,ulaşım,ÖYP,YÖK sistemi,görevde yükselme konuları görüşüldü.

Facebookmail

EĞİTİM İŞ ÜNİVERSİTE KOMİSYONU

ÜNİVERSİTE KOMİSYONUMUZ ÇALIŞMALARINA DEVAM ETTİ

Üniversite Komisyonumuz Genel Örgütlenme Sekreterimiz Ahmet GÜNGÖR’ün başkanlığında, İzmir 4 Nolu Üniversite Şubesi Başkanımız Haşim KARAMAN,Antalya Şube Başkanımız Fatin ILTAR ve Yönetim Kurulu üyeleri,Prof.Dr. Kubilay ÖNAL(Akdeniz Üniversitesi),Prof Dr. Mehmet ÜNLÜ (Balıkesir Üniversitesi),Prof.Dr.Oktay KESKİN (Harran Üniversitesi),Yrd. Doç.Dr. Türkan BAŞYİĞİT(Dokuz Eylül Üniversitesi) katılımlarıyla çalışmalarına devam etti.Üniversite Komisyonumuz Antalya Şubemizin organizasyonunda 16-17 Aralık 2016 tarihlerinde yapıldı.

16 Aralık Cumartesi günü üniversite üyeleri katılımı ile toplantı yapıldı.Toplantıya Akdeniz Üniversitesi üyelerinin yanında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi üyeleri katıldılar.Toplantıda Akademik Kadro,mobbing,ulaşım,ÖYP,YÖK sistemi,görevde yükselme konuları görüşüldü.

Facebookmail

DEÜ REKTÖR YARDIMCILARINI ZİYARET ETTİK

DEÜ REKTÖR YARDIMCILARINI ZİYARET ETTİK

Eğitim İş İzmir 4 No’lu Şube olarak bu sabah Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof.Dr.Hale Ören, Prof.Dr.Türkay Baran ve Prof.Dr.Banu Esra Aslanertik’i ziyaret ettik. Öncelikle görevlerinde başarı dileklerimizi ilettik. Üniversitemizin ve işgörenlerinin sorunlarına ilişkin üyelerimizden aldığımız geri dönütler doğrultusunda oluşturduğumuz saptamalarımızı sunduk.
Görüşmemiz sırasında ulaşım konusu öncelikle ele alındı. Rektörlüğümüz üst yönetiminin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu ile yapmış olduğu görüşmede; Tınaztepe Yerleşkemiz içindeki ulaşım sorununun çözümü yolunda iki otobüsün ring hattına katılması sözünün alındığı yanı sıra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden de iki otobüsün ring otobüslerine katıldığı bilgisi paylaşıldı.
İşgörenlerin Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nden öncelikli yararlanmaları konusunda yaşanan aksamaların giderilmesi talebimiz olumlu karşılandı.
Koruma ve güvenlik görevlisi işgörenlerin rotasyon uygulamasında ikametgahların da dikkate alınması talebimiz uygun görüldü.
Teknik hizmetlerin merkezileştirilmesinin yerleşkeler baz alınarak gerçekleştirileceği, işlerin daha nitelikli ve verimli hale getirilmesinin amaçlandığı bilgisi paylaşıldı.
Yemekhanelerde yaşanan sorunlara ilişkin olarak üç öğretim elemanının çalışmalara başladığı bilgisinin paylaşılması üzerine sorunların çözümü noktasında idari/teknik işgörenlerin ve öğrencilerin de katkısının sağlanması önerildi, değerlendirileceği belirtildi.
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenli olarak gerçekleştirilmesi talebimizle ilgili olarak yılbaşı itibarı ile çalışmalara başlanacağı bilgisi paylaşıldı.
Görevde belirli süreleri aşmış işgörenlerin düzenlenecek bir tören ile taltif edilmesi önerimiz olumlu karşılandı.
İşbirliği içinde çalışma, ortak aklı yaşama geçirme, etkili ve verimli kararlar alma noktasında görüş birliğinde olduğumuz ayrıca her konuda çözümden yana taraf olacağımız belirtildi.
Eğitim İş İzmir 4 Nolu Şube

 

Facebookmail

HER ÖĞRETMEN BİR KUBİLAY OLMALIDIR

HER ÖĞRETMEN BİR KUBİLAY OLMALIDIR

23 Aralık 1930’da Menemen’de bir grup yobazın başlattığı ve Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki’yi katletmesiyle sonuçlanan acı olay, laik ve demokratik Cumhuriyet’in varlığına yönelen başarısız girişimlerden biri olarak tarihteki yerini almıştır.

Cumhuriyet’e ve Atatürk devrimlerine inanmış Mustafa Fehmi Kubilay, bağlı olduğu değerler adına canını hiçe saymış, Cumhuriyet’in korunması uğruna ulusumuzun hiçbir özveriden kaçınmayacağının göstergesi olmuştur. Kubilay, Ulu Önderimiz Atatürk’ün belirttiği gibi “Cumhuriyet’in hayatiyetini tazeleyen ve kuvvetlendiren” bir simge olarak ulusumuzun gönlünde “devrim şehidi” olarak ölümsüzleşmiştir.

Menemen’deki olayın üzerinden 86 yıl geçtiği halde ülkemizde gericilik tehlikesi devam etmektedir. Her dönemde Cumhuriyet’i yıkmayı, toplumumuzun Cumhuriyet döneminde elde ettiği çağdaş kazanımları yok etmeyi amaçlayan oluşumlar ortaya çıkmış, Türkiye, benzer olayları Çorum’da, Kahramanmaraş’ta, Sivas’ta daha geniş katliamlar halinde defalarca yaşamış; Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı, Abdi İpekçi, Turan Dursun gibi nice Atatürk devrimcisi şehit edilmiştir.

Kubilay’ın yeni harflerle eğitime karşı çıkan gericiler tarafından şehit edilmesinin ardından Atatürk yayınladığı taziye mesajında; “……Kubilay Bey şehit edilirken, mürtecilerin gösterdiği vahşet karşısında, ahaliden bazılarının onlara alkışla destekte bulunmaları, bütün cumhuriyetçi ve vatanperverler için utanılacak bir hadisedir…” demiştir.
İşte o gün orada alkışlayan zihniyet bugün hala varlığını sürdürmektedir. Bugün hala Atatürk devrimlerini içine sindiremeyen bazı çevreler, yeni Türk alfabesinin kaldırılmasını, Osmanlıca ve Arapça’nın okullarda zorunlu olarak okutulmasını, karma eğitime son verilmesini talep etmektedir.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti, bir yandan uygar dünyayla bütünleşme yolunda ilerlerken, öte yandan Cumhuriyet’in dayandığı değerler sistemine yönelen tehditlere, Atatürk devrimlerini içine sindiremeyen çevrelere karşı da kararlı bir savaş vermek zorundadır. Türkiye, ulus egemenliğine dayanan, laik ve demokratik bir cumhuriyettir. Bu yapının korunması, Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütün olarak varlığını sonsuza kadar sürdürebilmesinin en önemli koşuludur.

Eğitim-İş olarak diyoruz ki; her öğretmen bir Kubilay olmalıdır. Bütün eğitim-bilim çalışanları ve halkımız, bağnaz düşüncelerin, kişi, toplum ve devlet yaşamını etkilememesi için duyarlı olmalı, Türkiye Cumhuriyeti’nin hedeflerini gerçekleştirmesi yolunda ilerici atılımları ilk günkü bilinçle sürdürmelidir.  Cumhuriyetin kazanımları, Atatürk İlke ve Devrimleri için tehdit oluşturan düşünce ve girişimler, ulusumuzun duyarlılığı ve sağduyusu  sayesinde hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaktır. Kuşkusuz Türk ulusu Yüce Atatürk’ün aydınlattığı yolda ilerleyecek, cumhuriyetimize, ulusal değerlerimize bağlılığını her koşulda gösterecektir.

Devrim şehidimiz Kubilay’ı, şükranla ve minnetle anıyor, huzurunda saygıyla eğiliyoruz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Facebookmail