Anayasa Teklifi ile Neler Değişiyor

Eğitim İş İzmir 4 No’lu Şube(Yükseköğretim Şubesi)’de İzmir Barosu tarafından ‘’Yeni Anayasa Teklifi İle Neler Değişiyor’’ konulu eğitim semineri düzenlendi.Sunumu İzmir Barosu Sekreteri Avukat Atalay Aksay ve Eğitim İş Yükseköğretim Avukatı Ozan Karakaya tarafından yapıldı.

Şube Başkanı Haşim Karaman açılış konuşmasında 16 Nisan’da yapılacak referandamun dünyanın sonu olmadığını fakat sonuçlarının Türkiye’nin geleceği hakkında çok önemli olduğunu belirtti.Anayasa Değişikliği ile neler yapılmak istendiğini anlamak için bu seminerin düzenlendiğini belirtti.

Sunumu yapan Avukatlar; Referandumun kabulu halinde TBMM Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birlikte ve 5 yılda bir yapılacağı,  Bakanlar ve Bakanlar Kurulunun meclis tarafından denetlenmesinin mümkün olamayacağını, Cumhurbaşkanının halk tarafından doğrudan seçileceğini, Cumhurbaşkanın partili olabileceği nedeniyle tarafsızlığını yitireceğini, Cumhurbaşkanının sayısı belli olmayan birden fazla yardımcısını ve Bakanları meclis dışından atayabileceğini, Cumhurbaşkanının Kararnameler düzenleyebileceğini, Cumhurbaşkanının herhangi bir suç işlemesi durumunda Meclisin 2/3 çoğunluğu sağlanmadan yargılanmasının imkansızlaştığını, Yardımcılarının yokluğu halinde Cumhurbaşkanlığına vekalet edebileceğini, Başbakanlığın olmayacağını, Cumhurbaşkanının gerek gördüğü zaman Olağanüstü Hal İlan edebileceğini, Kanun Hükmünde Kararname çıkarabileceğini, Askeri mahkemelerin kurulamayacağını, Anayasa mahkemesi, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin çoğunluğunu Cumhurbaşkanı tarafından seçileceğini belirttiler.

İzmir’de 4000 kişiye bu sunumun yapılmasının planlandığını belirten İzmir Barosu Sekreteri Atalay Aksay katılımcılara sertifika vereceklerini belirterek 001 numaralı ilk sertifikayı Eğitim İş İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Haşim Karaman’a verdi.

Facebookmail