Görevde Yükselme Sınav Soruları Değerlendirmemiz.

Değerli İşgörenler,
23.03.2019 Cumartesi günü gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına katılan adaylar tarafından bize ulaştırılan sorular üzerinde yaptığımız değerlendirmeye göre ‘’Görevde Yükselme’’ sınavında 7, 26, 27 ve 65.sorularda ayrıntısı aşağıda yazılı olduğu üzere hata olduğu değerlendirilmiştir. Şöyle ki;
• 7. sorunun doğru yanıtı E) Genel Sekreterlik olarak verilmiştir. Oysa halen yürürlükte olan 6114 sayılı Öğrenci ve Seçme Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Kanuna göre ÖSYM Teşkilat yapısında Genel Sekreterlik bulunmamaktadır. Yanı sıra sınavda sorumlu olunan konular içerisinde 6114 sayılı yasa bulunmamaktadır. Diğer yandan 124 sayılı KHK’da ÖSYM ile ilgili maddeler 6114 ile ilga edilmiştir.
• 26.sorunun yanıtı A) Yalnız I olarak verilmiştir. I seçeneğinde de ‘’Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun onayı ile yapılır.’’ denilmektedir. Yönetmeliğe göre bu doğru bir ifadedir dolayısı ile sorunun doğru seçeneği yanlış belirlenmiştir. Yanlışı bulmaya yönelik sorunun doğru yanıtı ilgili yönetmeliğin 16.maddesinin 2 ve 3. Fıkraları uyarınca C) şıkkındaki ‘’ Aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılamaz.’’ olmalıdır.
• 27.soruda Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, araştırma görevlisi istihdamında müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının 10 katına kadar aday belirlenirken adayların ALES puanının yüzde kaçı alınır sorusunun doğru olarak ‘’C’’ seçeneğindeki ‘’60’’ olarak verilmesine karşın ilgili yönetmeliğin 10.maddesinde ALES puanının %40’ının aranacağı belirtilmektedir.
• 65.soruda ‘’6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre, bir memur ya da hizmetlinin harcırahı hak eden bir aile bireyinin yurt içinde yer değiştirme masrafı memur ya da hizmetlinin yurt içi gündeliğinin kaç katını aşamaz?’’ denilmiş ve doğru yanıt olarak da yüzde 40 yanıtı verilmiştir. Bununla birlikte ilgili yasa maddesinde ‘’ b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz)’’ denilmektedir. Bu durumda bir aile bireyi esas alınarak sorulan sorunun doğru yanıtının ‘’A’’ seçeneğindeki ‘’10’’ katının olarak ya da her iki şıkkın doğru kabul edilmesi gerekmektedir.
Bunun yanında “Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği” ile ilişkili olarak sorulan iki sorunun bariz hatalı olduğu dolayısı ile iptali gerçekleşmiştir.
Unvan değişikliği sınavına ilişkin olarak özellikle Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanına yönelik olarak bize ulaşan bilgilerden hareketle Yükseköğretim Kurulu’nun 11.12.2018 tarih ve 1 sayılı kararının 3.maddesinde unvan değişikliği sınavının ilan edilen kadronun alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda olacağı duyurusunun yapıldığı bununla birlikte Sağlık Teknikeri olmak üzere Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanına başvuruda bulunan adaylara çıkan sorularda aşağıda yer verilen hata/yanlışlıklar bulunduğu görülmüştür. Şöyle ki;
• Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik eğitim müfredatında ve mesleğinde tanı ve tedaviye yönelik herhangi bir alan yoktur. Ancak A kitapçığı 13.soruda hastalıkların sonucu olarak gelişebilecek olgular sorulmuştur. Bu yönden sorumlu olunan alanın kapsamı dışında bir soru olarak değerlendirilmelidir.
• 35, 43 ve 48. sorular farmakoloji bilgisi içeren sorulardır. Bununla birlikte birçok Üniversitede eğitim veren Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünün müfredatında yer alan derslerin içinde Farmakoloji bilgisi içeren veya bu isimde bir ders bulunmamaktadır. Bu nedenle bu sınavda yer alan bu üç soru bu bölüm için (eğitiminde ve mesleki alanda) uygunsuzdur ve gerekli değildir.
• 18. soru eksik klinik bilgi içermektedir. ‘Soluk vermede güçlük ve öksürük ile ortaya çıkan, solunum yetmezliğine yol açan yaygın kronik akciğer hastalığı’ tanımı yetersiz olup, açık uçlu yanıtları gerektirdiği için şıklarda çelişki oluşturmaktadır. Bu nedenle hatalıdır.
• 45. soruda anamnez kayıtlarında bulunması gereken bilgi sorulmuş olup; c şıkkında hastanın fiziksel, mental ve emasyonel durumu ve e şıkkına ise özgeçmiş ve soygeçmiş denmiştir. Ancak Anamnez kayıtlarında hastanın hem fiziki, mental durumunun da yer alması gerekmektedir. Bu nedenle bu soruda iki şıkta da tam kapsamlı açıklama bulunmamaktadır. Bu nedenle hatalıdır.
• Kalp masajı ile ilgili 10. soruda siklus cevabı eksiktir; ‘bir siklus’ olarak belirtilmelidir. Bu nedenle yanlıştır.
• 22. Soruda radyolojik tetkiklere ait görüntülerin ve raporlamaların 7/24 erişilebilmesi ve değerlendirilmesi vatandaşlar ile paylaşılabilmesi sorulmuş cevap teletıp olarak belirtilmiştir. Ancak Teletıp uygulamasında sadece sağlık bakanlığı ortak platformu olup vatandaşlar tarafından herhangi bir ulaşım söz konusu değildir. Ama e-nabız uygulamasına eklenen son yeniliklerle e-devlet şifresi olan herkes ulaşabilmekte ve radyoloji görüntüleri ve birçok hizmeti alabilmektedir. Bu nedenle hatalıdır.
İlan edilen süreçte bugün; 29.03.2019 itiraz için son gün ve itirazların öncelikle adaylar tarafından yapılabileceği belirtilmiştir. Sendika olarak yukarıda değindiğimiz konulardaki itirazlarımızı Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne ileterek soruların iptal edilmesini ve hatalı sorulara isabet eden puanların eşit şekilde dağıtılmasını talep ettik. Bununla birlikte aday olarak sizlerin itirazda bulunmasının doğru olacağını değerlendirmekte ve önermekteyiz.
Diğer yandan sözlü sınava ilişkin Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne başvuruda bulunulmuş ve nesnel ölçütlere uygun, saydam ve denetlenebilir bir sözlü sınav ortamı oluşturulması talep edilmiştir. Bu doğrultuda teknolojik olanak bulunduğundan sözlü sınavın kamera ile kayda alınması dahil istenilmiştir.
Eğitim İş izmir 4 No’lu Yükseköğretim Şubesi

Facebookmail

Görevde Yükselme Sınavına Katılacak Arkadaşlarımızın Emanetlerine Sahip Çıktık.

Dokuz Eylül Üniversitesinde Yetkili Etkili ve Sorumlu Sendika olan Eğitim İş, Görevde yükselme sınavına girecek olan arkadaşlara, sendikalı sendikasız veya başka sendikalı ayrımı yapmadan su kalem ve silgi dağıtımı yaptık, özel eşyalarını emanet aldık.
Sınava girecek olan arkadaşlara başarılar diliyoruz.
Eğitim İş İzmir 4 Nolu Yükseköğretim Şubesi

             

Facebookmail

Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Kurslarımız Devam Ediyor

Görevde yükselme sınavlarına hazırlık için şubemiz tarafından hazırlanan kurs programı devam ediyor, Eğitim İş İzmir 1 Nolu şube Buca temsilciliği yönetim kurulu üyesi sayın Aytaç Çapkin 4733 sayılı kamu ihale kanunu konusunu anlatıyor hocamiza bizlere zaman ayırdıgi için teşekkür ederiz.
Sınava katılacak olan arkadaşlara başarılar diliyoruz.
Eğitim İş İzmir 4 Nolu Yükseköğretim Şubesi.

Facebookmail

3 MART DEVRİM YASALARININ KABULÜNÜ ANKARA’DA KUTLADIK

3 Mart Devrim Yasalarının kabulünün 95. yıldönümünde, Laik, Bilimsel, Çağdaş, Ulusal Eğitime ve Cumhuriyet devrimlerine sahip çıkma kararlılığımızı göstermek; Eğitim ve Bilim işgorenlerinin taleplerini haykırmak için Ulus’taki ilk Meclis binasının önünden Anıtkabir’e binlerce Eğitim-İşli yürüdük.
Yaşasın Eğitim-İş
Yaşasın Birleşik Kamu iş
Emek ve Cumhuriyet Mücadelemiz!

      

Facebookmail

Görevde yükselme sınavlarına hazırlık kursumuz devam ediyor.

Şubemizin düzenlediği Yükseköğretim kurumları görevde yükselme sınavlarına hazırlık kursumuz devam ediyor. Kurslarımıza sınava girecek tüm
Eğitim ve Bilim iş görenleri katılabilir.
Bu haftaki konularımız
**3628 sayılı mal bildirimi,Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele.
**4483 sayılı memurlar ve kamu Görevlilerinin yargılanması
**Kamu Kurum ve kuruluşlarında ve Yuksekogretim kurumları görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair genel yönetmelik
**Kamu Kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık kıyafetine dair yönetmelik
Eğitmen:Av.Atalay AKSAY
Sınavlara girecek tüm arkadaşlarımıza başarılar dileriz.
Eğitim iş İzmir 4 nolu Yükseköğretim şubesi

Facebookmail