BERGAMA ANTİK KENTİ GEZİSİNE GİDİYORUZ

BERGAMA ANTİK KENTİ, ASKLEPİON, KALE VE KOZAK YAYLASI GEZİSİ
5 EKİM CUMARTESİ 08,00
ŞİRİNYERDEN ŞUBEMİZ ÖNÜNDEN SERVİSİMİZ
HAREKET EDECEKTİR.
ULAŞIM ŞUBEMİZ TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
MÜZE KARTLARINIZI ALMAYI UNUTMAYINIZ.
HARUN HEZER(05334810906)/
HÜLYA ÖZ(05327905238) 1 EKİM TARİHİNE KADAR REZERVASYON YAPTIRABİLİRSİNİZ.
EĞİTİM İŞ İZMİR 4 NOLU YÜKSEKÖĞRETİM ŞUBESİ

Facebookmail

Ege Üniversitesi Sticker Ücretinin İptali İçin Dava Açtık

Ege Üniversitesi yerleşke girişinde personel araçlarından alınan Sticker ücretinin iptali için mahkemeye başvurduk.
Ege Üniversitesi Rektörlüğü, 24.06.2019 tarihinde, “https://ege.edu.tr/h-5303/sticker_duyurusu_.html” internet adresinde yaptığı “STİCKER DUYURUSU” başlıklı işlem ile; “Üniversitemizde huzur ve güveni artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Merkez Kampüs girişinde RFID (Elektronik Uzaktan Okuma) Sistemi kurulmuştur. Girişlerde sıkıntı yaşanmaması adına Sticker alınması için 35-TL Sticker Ücreti’nin Halkbank Bornova Şubesi TR270001200971400044000004 IBAN numaralı EÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırılması ve makbuzla birlikte EÜ Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne başvurulması önem arz etmektedir.” duyurusunda bulunmuştur
Her ne kadar “üniversitedeki huzur ve güveni arttırmak” gerekçesi ileri sürülmüş olsa da bu husus gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki; kampüs girişinde daha önce kullanılan giriş sistemi (bedelsiz olarak bariyerlerden kart ile giriş yapılması) zaten mevcut işlevi görmektedir. Öte yandan personellerin kullandıkları araçların hemen hepsinde mevcut otoban gişelerinde kullanılan HGS etiketlerinin, sisteme tanıtması sağlanarak sistem aktif hale getirilebilmektedir. Üniversite için özel bir etiket zorunlu tutulsa dahi, otobanlarda kullanılan HGS etiketleri için kurum ve kuruluşlarda yalnızca 7,5 TL ödenmektedir.
Ege Üniversitesi’ne 02.07.2019 tarihinde yaptığımız başvuru ile; sisteme önceden tanımlanmış plakalı araçlarla kampüse yapılan girişin herhangi bir güvenlik tehdidi oluşturmadığı, çoğu üniversitede söz konusu uygulamanın devam ettiği, bu nedenle uzaktan okuma sisteminin mevcut uygulamadan farkının somut şekilde ortaya konulması gerektiği; güvenlik gerekçesiyle böyle bir sistemin uygulanması gerektiği düşünüldüğü takdirde bu işlem için talep edilen 35,00-TL tutarındaki ücretin hangi kalemlerden oluştuğu ve hangi kriterlere dayanılarak talep edildiği; bu şekilde bir giriş ücretinin personel dışında kimlerden ve ne tutarda talep edildiği; vergi yükümlülüğünü yerine getiren kamu görevlilerinin huzur ve güveni sağlamaya yönelik işlemlerin kamu kaynakları kullanılarak sağlanması gerektiği gibi hususlar belirtilerek işbu işlemin hukuki belirliliğinin sağlanması ve hukuka aykırılığı açık olan ücret talebinin kaldırılması talep ettik.
Ege Üniversitesi rektörlüğü tarafından yasal süreler içinde talebimiz yerine getirilmediği gibi cevap da verilmemiştir.
Sticker uygulamasının iptal edilmesi için mahkemeye başvurduk.İzmir 4. İdare mahkemesinde görülecek dava sonucunda Hukukun doğru karar vereceğini Tüm Ege Üniversitesi personeli lehine karar vereceğini umuyor ve diliyoruz.
Mücadele Edenler Her Zaman Kazanamazlar
Ancak Kazananlar Her Zaman Mücadele Edenlerdir.
Eğitim İş İzmir 4 No’lu Yükseköğretim Şubesi

Facebookmail