Dokuz Eylül Üniversitesi İdari ve teknik personelin normal mesai uygulamasına geçiş talimatı ile ilgili çekincelerimizi Rektörlüğe yazı ile ilettik.

Dokuz Eylül Üniversitesi İdari ve teknik personelin normal mesai uygulamasına geçiş talimatı ile ilgili çekincelerimizi Rektörlüğe yazı ile ilettik. Korona virüs salgını ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz.
Cumhurbaşkanlığı’nın 22 Mart 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan 2020/4 sayılı genelgesi uyarınca covid19 salgının yayılımını en aza indirmek amacıyla başlatılan mücadele kapsamında kamu kurumlarında uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalıma gibi yöntemler uygulamak konusunda üst yöneticiler yetkili kılınmıştır. Rektörlüğünüz bu genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerini uygulamaya başlamıştır. 6 Mayıs 2020 tarihinde herhangi bir yazılı talimat olmadan, normalleşme çalışmaları kapsamında tüm birimlerin 07 Mayıs 2020 tarihinden itibaren işbaşı yapması talimatı verilmiş, ardından tarih değişikliği yapılarak 11 Mayıs 2020 tarihinde tüm birimlerin işbaşı yapması istenmiştir.

Gelinen noktada; 11 Mayıs 2020 tarihi itibariyle sadece İdari personelin işbaşı yaptığı, Akademik personele işbaşı konusunda herhangi bir talimat olmadığı görülmüştür. YÖK ve Rektörlüğünüzün yapmış olduğu duyurularda Akademik takvimin 15 Haziran’da başlayacağı duyurulmasına, Üniversitede tüm etkinliklerin iptal edilmiş olmasına ve Fakültelerde iş yoğunluğu olmamasına rağmen tüm idari personelin kademeli ve koruyucu önlemler alınmadan mesaiye başlatılmasında tehlike görmekteyiz.

Yerleşkelerde yemekhaneler kapalıdır. Ayrıca sağlıklı yemek yeme imkanı nerdeyse bulunmamaktadır. Ulaşım sefer sayıları kısıtlanmış, araçlara biniş kapasiteleri düşürülmüştür. Yerleşkelere ulaşım özel araçlar dışında zordur. Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Fakültesinde Korona test sonuçları Pozitif olan ve Fakültede pek çok kişiyle teması olmasına rağmen Filyasyon çalışması yapılmadığı gelen şikayetlerdendir.

Bu süreçte normalleşme uygulamasının sadece idari ve teknik personeli kapsayacak şekilde uygulanması açıklanmaya muhtaç olmakla birlikte ise devam etmesi istenilen işgörenlerin ulaşım ve öğle yemeği sorunlarının nasıl çözüldüğünün is yerlerinde maske ve dezenfektan sağlanıp sağlanmayacağının ateş ölçümü yapılıp yapılmayacağının açıklanması gerekmektedir. Keza hastalıktan şüphe duyan işgörenlerin de covid19 testlerinin yapılması gerekmektedir bunlar yapılmaksızın olağan çalışma düzenine geçilmesinin işgörenlerin hastalığa yakalanması riskinden ve olası kötü sonuçlarından karar vericilerin sorumluluğunun aranacağının bilinmesini ve bu doğrultuda gereğini arz ederiz.
Eğitim İş İzmir 4 No’klu Yükseköğretim Şubesi

Facebookmail

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir