İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TEMSİLCİLİĞİ

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Temsilciliğimiz Şube Yönetim Kurulumuzun …. .2019 Tarih ve  …..  sayılı kararı ile Oluşturulmuş ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun 18.09.2019 tarih ve 2019/786 Sayılı Kararı ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Temsilcilik yönetimi olarak yetkilendirilmiştir.

Cengiz DUYUK Temsilcilik Başkanı 0 535 420 22 39
Ertan KESKİN Temsilcilik Sekreteri 0 535 728 34 84
Türkan ÖZDEMİR Temsilcilik Mali Sekreteri 0 546 841 77 36
Pınar YALABIK Temsilcilik Örgütlenme Sekreteri 0 543 518 93 93
Erhan ŞAHİN Temsilcilik Özlük-Hukuk Sekreteri 0 554 291 44 14
Prof.Dr.Ferit Acar SAVACI Temsilcilik Eğitim Sekreteri 0 533 567 50 57
Dr. Barış ÇİÇEK Temsilcilik Basın Yayın Sekreteri 0 507 996 69 16