İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TEMSİLCİLİĞİ

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Temsilciliğimiz Şube Yönetim Kurulumuzun …. .2019 Tarih ve  …..  sayılı kararı ile Oluşturulmuş ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun 18.09.2019 tarih ve 2019/786 Sayılı Kararı ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Temsilcilik yönetimi olarak yetkilendirilmiştir.

Cengiz DUYUK Temsilcilik Başkanı 0 535 420 22 39
Handan OVACIK Temsilcilik Sekreteri 0 530 310 76 37
Veli GÜNGÖRDÜ Temsilcilik Mali Sekreteri 0 544 640 36 58
Ertan KESKİN Temsilcilik Örgütlenme Sekreteri 0 535 728 34 84
Erhan ŞAHİN Temsilcilik Özlük-Hukuk Sekreteri 0 554 291 44 14
Pınar YALABIK Temsilcilik Eğitim Sekreteri 0 543 518 93 93
Türkan GÜLHAN Temsilcilik Basın Yayın Sekreteri 0 531 671 65 06