Yeni Şubelerle Daha Da Büyüyoruz

Eğitim-İş, en sade üyemizden başkanlarımıza kadar bütün arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sonucunda, eğitim çalışanlarının takdirini kazanarak zor koşullara karşın üye sayısını hızla artırmaya devam etmektedir.

Yeni üyelerimizin katılımıyla şube sayımız da hızla artıyor. İzmir 4 No’lu Üniversiteler Şubemiz (Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü), emek mücadelesinde sendikamıza yeni bir heyecan ve güç kazandırmıştır.

Ülkemizdeki yurtseverlere, aydınlara, sınıf mücadelesi veren emekçilere ve kurumlara karşı baskı ve sindirme politikalarının had safhaya ulaştığı bir dönemde, yılmadan mücadele eden, sendikacılık derdi olan tüm örgütümüzü, en içten duygularla kutluyoruz.

Eğitim-İş olarak, yeni şubelerimizden de aldığımız güçle, daha önce olduğu gibi, bundan sonra da hem Cumhuriyet Devriminin kazanımlarını sahiplenmeye ve yüceltmeye; hem de sınıfsal haklarımızı geliştirerek, kazanımlarımızı her türlü sömürüye ve saldırıya karşı savunmaya devam edeceğiz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Facebookmail
1 19 20 21